Category Archives: สินค้าและบริการ

ประตูเหล็กผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ประตูเหล็กไม้แบบดั้งเดิมมักจะถูกสร้างขึ้นโดยการทำกรอบไม้และประกอบไปรอบ ๆ แผ่นไม้ที่ถูกเลื่อนลงในกรอบระหว่างการผลิต เนื่องจากแผงเหล่านี้ขยายและหดตัวด้วยความร้อนและความชื้นพวกเขาจึงออกแบบให้ “ลอย” ภายในกรอบ ซึ่งหมายความว่ามีข้อต่ออยู่ทั่วประตูเหล็กซึ่งเป็นจุดที่น้ำและอากาศบุกรุก การรวมกันของปัญหาคือส่วนใหญ่ของประตูเฟอร์รารี่ที่ผลิตได้รับการผลิตโดยใช้แผ่นบาง ๆ เป็นชั้นที่มองเห็นได้บนประตู ถ้าประตูเหล็กไม่ได้สัมผัสกับองค์ประกอบ แต่ถ้าโดนแดดและฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อต่อเหล่านี้จะเริ่มขาดและแผ่นไม้อัดจะเริ่มลอกภายในเวลาอันสั้น

ในทางตรงกันข้ามพื้นผิวประตูเหล็กไฟเบอร์กลาสถูกปั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อต่อใด ๆ กับพวกเขา ไม่มีข้อต่อหรือเนียร์ สกินที่ทำจากผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่เทลงในรา เส้นแนวตั้งที่คุณเห็นในแต่ละด้านเป็นส่วนเสริมด้านสุนทรียศาสตร์เพื่อให้จุดนัดหยุดงานของช่างทาสีอยู่ในทิศทางต่างๆ ท็อปส์ซูและด้านล่างและแม้แต่ชิ้นส่วนด้านข้างของประตูเหล็กไฟเบอร์กลาสจำนวนมากเหล่านี้ทำจากวัสดุคอมโพสิตที่ไม่เน่าเปื่อยซึ่งจะผลิตไม้ได้หลายปี

ประตูเหล็กไฟเบอร์กลาสมาในทุกรูปแบบเช่นเดียวกับประตูไม้ แผงยกและพื้นที่ปั้นมีมุมที่คมชัดและรายละเอียดขั้นตอนมากเหมือนที่คุณจะเห็นในประตูเหล็กไม้จริง ประตูไฟเบอร์กลาสพื้นฐานมีราคาเท่ากันหรือน้อยกว่าประตูเหล็กไม้ที่เทียบเคียงได้ อาจมีการออกแบบกระจกเพิ่มเติมได้โดยเฉพาะจากกว่ามีในประตูไม้ รูปแบบต่างๆมีตั้งแต่แก้วใสกระจกแก้วแบบดั้งเดิมจนถึงแบบเชิงมุมที่ทันสมัยมาก โดยปกติแผงกระจกขนาดใหญ่ที่มีราคาแพงกว่าประตูเหล็กจะมีราคาแพงกว่า

ประโยชน์อีกประการหนึ่งของประตูเหล็กไฟเบอร์กลาสคือการประหยัดพลังงาน พวกเขามีโฟมอุตสาหกรรมหนาแน่นมากที่บรรจุอยู่ภายในพวกเขาที่ช่วยลดความร้อนและการถ่ายโอนความเย็น พวกเขามักจะมีคุณสมบัติรับส่วนลดดาวพลังงานที่เสนอโดยรัฐหรือรัฐบาลของคุณ เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องพวกเขาจะช่วยให้บ้านของคุณอุ่นขึ้นในช่วงฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.skulthaiunited.com/copy-of-product-service

#ประตูเหล็ก

สอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อทดสอบความผิดพลาดของเครื่องมือ

สอบเทียบเครื่องมือวัดสอบเทียบเครื่องมือวัด เปรียบเทียบค่าที่ได้จากเครื่องมือกับค่ามาตรฐาน ที่ใส่ให้เครื่องมือนั้นๆ หรือปรับแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด เพื่อให้เครื่องมืออุปกรณ์นั้น สามารถที่จะแสดงค่าได้ตรงกับขนาดหรือปริมาณของสิ่งที่เครื่องมือ/อุปกรณ์นั้นดำเนินการอยู่ ซึ่งโดยทั้วไปจะนิยามรวมไปถึงวิธีการที่ใช้ในการสอบเทียบ โดยการแบ่งมาตราส่วนในการวัดได้จากเครื่องมือ อาจเป็นค่าที่แสดงผล หรือ ค่าสัณญาณที่ส่งออกจากเครื่องมือที่ส่งออกจากเครื่องมือ ค่าที่ได้จากเครื่องมืออาจนำมาใช้เพื่อ
1. กำหนดตำแหน่งของ Scale หรือค่าที่แสดงผลของเครื่องมือ
2. หาค่าผิดพลาดของเครื่องมือเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
3. ปรับแต่งเครื่องมือเพื่อให้ค่าที่ได้จากเครื่องอยู่ในขอบเขตของความผิดพลาดที่กำหนด

ทำไมจะต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด

สาเหตุที่ต้องทำการสอบเทียบเครื่องมือเป็นระยะๆ เนื่องจากในระหว่างการใช้งานเครื่องมือนั้น อาจทำให้เครื่องมือเกิดการเสื่อมคุณภาพได้ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือจะเสื่อมลงไปตามจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ใช้งาน การเสื่อมอันเนื่องจากสภาพแวดล้อม วิธีใช้งานช่วงการวัดที่แตกต่างกันมาก การเก็บรักษาไม่ดี ก็สามารถทำให้เครื่องมือเสื่อมคุณภาพลง วิธีการติดตั้งเครื่องมือวัด หรือ การติดตั้งเครื่องมือโดยการขาดความระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดความเสื่อมคุณภาพในเครื่องมือวัดได้เช่นกัน

จะทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างไร

หลังจากที่ได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือแล้ว จึงมีคำถามคือ จะทำการสอบเทียบได้อย่างไร
โดยทั่วไปสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. สอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทฯ คือการปฏิบัติการสอบเทียบ ปรับเทียบ เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการของบริษัทฯเอง โดยห้องปฏิบัติการที่ว่าจะต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เครื่องมือมาตรฐานทั่วไปภายในห้องปฏิบัติการจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ก. Reference Standard (Primary Standard) ใช้สำหรับสอบเทียบ Working Standard ของห้องปฏิบัติการ หรือ เครื่องมือซึ่งมี Accuracy สูงโดยเฉพาะ ดังนั้น Reference Standard จะต้องมี Accuracy สูงมากพอและ Reference Standard จะถูกส่งไปสอบเทียบกับ National Standard ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข. Working Standard (Secondary Standard) ใช้สำหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดทั่วไปที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด ดังนั้น Working Standard จะถูกใช้งานอยู่เป็นประจำ วิธีการสอบเทียบวิธีนี้เหมาะสำหรับโรงงานหรือบริษัทฯใหญ่ๆ ซึ่งมีเครื่องมือวัดจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นโรงงานขนาดเล็ก ควรเลือกวิธีที่ 2 จะประหยัดกว่า

2. ส่งเครื่องมือวัดไปสอบเทียบที่ศูนย์สอบเทียบภายนอกบริษัทฯ วิธีนี้บริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือมาตรฐาน ไม่ต้องดูแลรักษา ไม่ต้องเตรียมห้องปฏิบัติการและบุคคลากร เพียงแต่ส่งเครื่องมือวัดของบริษัทฯ ออกไปสอบเทียบ หรือ ปรับเทียบที่ศูนย์สอบเทียบที่มีให้บริการสอบเทียบ หรือ ปรับเทียบ จะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าลงทุนทำห้องปฏิบัติการเอง

ประโยชน์ของระบบนาฬิกายาม

ประโยชน์ของระบบนาฬิกายาม รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. คือใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ รปภ.

นาฬิกายามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ที่ได้รับมอบหมายให้เดินตรวจตราทั้งในและบริเวณรอบนอกอาคารในช่วงเวลากลางคืน บ่อยครั้งที่เราพบ รปภ นั่งหลับบ้าง แอบหลับบ้าง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเลยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานและเจ้าของอาคาร, สถานที่ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง รปภ. มาดูแล ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินไม่น้อย แต่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของ รปภ เหล่านั้นได้เลยว่า ได้ทำงานคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปหรือรักษาความปลอดภัย

นาฬิกายาม ดูจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ กับการตรวจสอบการทำงานของ รปภ ได้อย่างดียิ่ง นาฬิกายาม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ รปภ อย่างได้ผล เจ้าของกิจการ, เจ้าของอาคาร ที่ต้องว่าจ้าง รปภ หลายคนมาดูแลทรัพย์สิน จะหมดความกังวลได้กับเรื่องที่ รปภ แอบหลับ หรือไม่ได้เดินตรวจตราอย่างที่ควรจะเห็น เพราะเครื่องนาฬิกายาม (Guard Tour) รุ่น SGT10, SGT12 จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ รปภ แต่ละกะ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ (ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่ดูจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของ รปภ แบบเก่าอย่างสิ้นเชิง)

หลักการทำงานของนาฬิกายาม
นาฬิกายามจะถูกโปรแกรมใส่ให้ รปภ แต่ละคน ที่ดูแลพื้นที่แต่ละพื้นที่จะต้องเดินตรวจตรา ตามเส้นทางจุดตรวจที่ได้กำหนดไว้จากผู้ดูแล หรือผู้ควบคุมระบบ และไม่สามารถเปลี่ยนแปล, แก้ไข ข้อมูลที่ตัวเครื่องอ่านข้อมูล ที่ รปภ พกติดตัวไปขณะเดินตรวจตรา จึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่เครื่องได้รับ เป็นข้อมูลการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นๆ จุดตรวจและเหตุการณ์ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ แต่ละคนอย่างแท้จริง โดยหลักการทำงานของนาฬิกายาม (Guard Tour) นั้น บังคับให้ รปภ จะต้องถือหรือนำเครื่องอ่านข้อมูล (ก็คือตัวเครื่องนาฬิกายาม (Guard Tour)) ติดตัวไปขณะเดินตรวจ และจะต้องนำเครื่องอ่านไปเข้าใกล้กับ tag จุดตรวจ ที่ถูกติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่างๆรอบบริเวณอาคาร เพื่อเป็นเส้นทางให้ รปภ ต้องเดินไปตรวจตรา และจะต้องนำนาฬิกายาม (Guard Tour) ไปแตะที่หมุด tag จุดตรวจแต่ละจุดให้ครบตามเส้นทางเดินตรวจที่กำหนดโดยหมุด tag ที่ถูกติดตั้งไว้แล้ว จึงจะถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องในรอบเวลาของการเดินตรวจแต่ละครั้ง ข้อมูลที่เครื่องอ่านได้จะบันทึกเป็นเวลาที่ รปภ เดินไปตรวจในแต่ละจุด และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรมและสั่งให้พิมพ์เป็นรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ ของแต่ละคนได้

ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ดูแลด้านรักษาความปลอดภัยของตัวอาคาร, สถานที่หรือองค์กรต่างๆก็จะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้การดูแลด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ที่สามารถช่วยทำให้การขายสินค้าและบริการออนไลน์ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนโลกออนไลน์นั้น ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกใช้งาน Shopup เข้ามาช่วยในการทำเว็บไซต์ที่ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปที่สามารถกำหนดความต้องการในส่วนต่างๆได้เองทั้งหมดผ่านทางระบบหลังบ้านที่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ รวมถึงยังสามารถที่จะเลือกใช้งานระบบ Template เข้ามาช่วยทำให้การทำเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการออนไลน์ของเรานั้นมีความสวยงามได้แบบง่ายๆอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่สนใจอยากลองใช้บริการกับทาง Shopup ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและระบบการใช้งานต่างๆกันได้ที่ http://www.shopup.com/plan_index.php หรือหากใครที่อยากจะทำการตกแต่ง Template ที่เลือกใช้งานเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทำการออกแบบและดีไซน์ได้เองตามที่ต้องการอีกด้วย จึงทำให้การเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ในเวลานี้นั้นเหมาะสมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ที่าอยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจขายสินค้าและบริการออนไลน์นั่นเอง

เลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ที่มีระบบต่างๆให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมและสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนั้นการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์นั้นผู้ใช้งานยังสามารถที่จะเลือกใช้งานระบบต่างๆภายในร้านค้าออนไลน์เข้ามาช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับการดีไซน์ในการทำเว็บไซต์ได้อีกด้วยเช่นกัน เพราะสามารถที่จะเลือกใช้งานระบบ Webmaster Talk เข้ามาช่วยเพิ่มสีสันให้กับข้อความต้อนรับกับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ของเราได้เป็นอย่างดีที่สามารถใส่ได้ทั้งตัวหนังสือและรูปภาพหรือจะเป็นคลิปวีดีโอก็ได้เช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถที่จะเลือกจัดโปรโมชั่นให้กับการขายสินค้าและบริการออนไลน์ของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เช่นกัน และยังสามารถที่จะกำหนดสินค้าและบริการที่ต้องการจัดโปรโมชั่นและวันหมดอายุสำรหับโปรโมชั่นทั้งหมดได้เองอีกด้วย จึงทำให้การทำเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการออนไลน์ของเรานั้นได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นได้อีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

รวมถึงยังมีระบบ Webboard ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางสำหรับการติดต่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปในรูปแบบของร้านค้าออนไลน์ได้อีกทางหนึ่ง หรือจะเลือกใช้งานสำหรับให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกัน และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขายสินค้าและบริการต่างๆของเราให้สามารถติดอันดับในผลการค้นหาผ่านทาง Search Engine ด้วยการเลือกใช้งานระบบ SEO เข้ามาช่วย เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นมีเนือ้หาและรายละเอียดต่างๆที่มีคุณภาพในสายตาของ Search Engine ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีสำหรับการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปร้านค้าออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งานและยังสามารถเลือกความต้องการสำหรับการทำเว็บไซต์ได้อย่างหลากหลายที่มาพร้อมกับระบบต่างๆที่รองรับต่อการขายสินค้าและบริการออนไลน์ในเวลานี้เป็นอย่างมาก

ระบบ SEO ที่สามารถช่วยทำให้ร้านค้าออนไลน์สามารถที่จะขายสืนค้าและบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น