วิธีการตั้งนิติบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดตั้งนิติบุคคลจำกัดเอกชนคือประเภทของธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นประเภทที่มีโครงสร้างมากที่สุดโดยทั่วไปของนิติบุคคลภาษีที่มีโครงสร้าง ผู้ประกอบการในต่างประเทศและในประเทศที่มีอายุเกิน 18 ปีสามารถเริ่มและลงทะเบียน บริษัท ในสิงคโปร์ได้นิติบุคคล มีข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจจะต้องรักษาความปลอดภัยผ่านทาง นิติบุคคลมืออาชีพเพื่อส่งในนามของตนเพื่อเริ่มดำเนินการในสิงคโปร์อย่างถูกต้อง

นิติบุคคลจดทะเบียนสิงคโปร์อย่างมืออาชีพเป็นนิติบุคคลเพียงแห่งเดียวที่สามารถลงทะเบียนหรือรวม บริษัท ในสิงคโปร์ได้ การจดทะเบียนธุรกิจและกฎหมายของสิงคโปร์ระบุว่าบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศไม่สามารถลงทะเบียน บริษัท หรือธุรกิจของตนเองได้ ผู้ประกอบการทั้งสองสามารถดำเนินงาน บริษัท ในขณะที่พำนักอยู่นอกเขตหรือสามารถดำเนินกิจการในขณะที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ ทั้งสองทางเลือกจะต้องมีที่อยู่ในสิงคโปร์แบบถาวร แต่ไม่มีหมายเลข ซึ่งเป็นที่ที่ บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับใบอนุญาตสามารถทำงานแทนเจ้าของธุรกิจได้

หน่วยงานการลงทะเบียนนิติบุคคลหลักของสิงคโปร์ที่บริษัท

ใหม่จะต้องลงทะเบียนคือหน่วยงานด้านการบัญชีและการกำกับดูแลกิจการ กำหนดว่า นิติบุคคลต้องมีทุนชำระแล้วเฉพาะเพื่อลงทะเบียน ต้องได้รับใบอนุญาตอื่นการเข้าเมืองหรือวีซ่าบัตรผ่านงานและเอกสารด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ผ่านทาง นิติบุคคลการเริ่มต้นธุรกิจในสิงคโปร์จะต้องมีข้อมูลอย่างมืออาชีพเช่น กำหนดชื่อที่ได้รับการอนุมัติสำหรับ บริษัท คำแนะนำด่วนสำหรับการอนุมัติที่ประสบความสำเร็จคือชื่อที่ไม่หยาบคายไม่เหมือนกับชื่อ นิติบุคคลในสิงคโปร์ที่มีอยู่และยังไม่ได้มีการสงวนไว้และไม่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าใด ๆ

เมื่อชื่อนิติบุคคลได้รับการอนุมัติแล้วจะมีการดำเนินการกระบวนการรับรองหนังสือรับรอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน การยื่นเอกสารประกอบด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ  ซึ่งระบุถึงกฎหมายโครงสร้างและกิจกรรมทางธุรกิจของ บริษัท หนังสือรับรองการเป็นบุคคลประกาศรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบเวลาที่ทำการสำนักงานและข้อมูลประจำตัวพนักงานของคณะกรรมการและด้านบนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะยื่น สิ่งที่ นิติบุคคลที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของเจ้าของธุรกิจรายใหม่จะจัดหารูปแบบการผสมผสานที่จำเป็น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียนธุรกิจของนิติบุคคล

ในการจัดตั้งนิติบุคคลจำกัด จำกัด ให้คำมั่นว่าจะมีบริษัทจำกัดเอกชนตั้งแต่ 1 หรือ 50 รายที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้ถือหุ้นสามารถเป็นชาวสิงคโปร์หรือชาวต่างชาติได้ผู้อำนวยการต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้ถือสัญชาติต่างประเทศและเลขานุการต้องเป็นชาวสิงคโปร์ เมื่อข้อมูลนี้ได้รับการเผยแพร่แล้วจะมีให้บริการสำหรับทุกคนทางเวิลด์ไวด์เว็บ ดังนั้นนโยบายนี้จึงช่วยให้สามารถขโมยข้อมูลประจำตัวผู้ส่งสแปมเมอร์นักการตลาดโดยตรงและคนอื่น ๆ แม้ผู้ที่มีเจตนามุ่งร้ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนิติบุคคลใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้โดยการฝังกล่องจดหมายนิติบุคคลที่มีสแปมเช่นการชักชวนภัยคุกคามไวรัสและอื่น ๆ นิติบุคคลข้อมูลในความพยายามที่จะขโมยตัวตนของคนอื่น